Vi er spesialister på mennesker.


Det er faktisk ikke så lett å få rett person på rett plass. Mye tyder på at det blir enda mer vanskelig i tiden fremover.
Rekruttering handler om mye mer enn bare å velge den som har den beste utdanning eller gir positiv "magefølelse".
Det hele er derfor tidskrevende men det er en investering i organisasjonens framtiden.
Vi spesialiserer oss i å 'lese' mennesker og kan derfor hjelpe deg å gjennomføre effektiv og vellykket rekruttering.

 

Rekruttering

Rekrutteringsprosessen starter før du bestemmer deg å ansette og slutter flere måneder etter en kandidat er på plass. Det er faktisk slik at jo mer tid du bruker på det jo større sjanse er at du lykkes. Men ledere må ofte prioritere andre oppgaver og har ikke nok tid til det. I enkelte tilfeller handler det også om mangel i kompetanse innen rekruttering. Eller kanskje du er opptatt av kvaliteten og ønsker at ansettelse skal gjennomføres profesjonelt. Vi vet hvordan når man de beste kandidatene og kan ordne det for deg mens du passer på andre viktige oppgaver.

Headhunting

Vi har tro på at alle mennesker har potensialet som må avdekkes. Men enkelte er flinkere enn andre på noen områder. Det er ikke noe tvil at det finnes bare en Elon Musk og en Bill Gates. Slike stjerner kan brukes som lokomotiv i bedriften. De påvirker hele organisasjonen og skaper merverdi. Kanskje det allerede finnes noen du har sterk ønske å ha med i teamet. Eller at du er ute etter en med ekstraordinære egenskaper for å styrke ledelse. Ofte krever diplomatisk handling og kunnskap om psykologi og mennesker. De flinkeste kan velge hva de vil. Vi kan hjelpe til at de velger deg.

Bistand i prosessen

I noen tilfeller trenger man bare litt hjelp utenfra og vil rekruttere selv. Bistand i rekruttering kan omfatte deler av prosessen (for eksempel forarbeid eller selve rekruttering) eller støtte hele veien. Det er også mulig å opparbeide rammer og rutiner samt gi opplæring i bruk av disse for å styrke organisasjonens kompetanse og gi verktøy som kan brukes igjen i senere tidspunktet. Det er en løsning for alle som har ønske å beholde styring men samtidig ser behovet for forbedring av prosessen.

Rekruttering fra utlandet

Enkelte bransjer sliter med å få nok fagutdannet kandidater i Norge. Heldigvis er det mange land i Europa med flinke fagfolk som bare venter på å få mulighet. Men det er ofte mer ressurs- og tidskrevende. Man trenger også kjennskap til lokal arbeidsmarkedet og ikke minst kulturelle forskjeller som har et stort innvirkning. Vi spesialiserer oss i rekruttering fra Østeuropeiske land som Polen, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estonia eller Romania. Vi kan også rekruttere fra andre land i Europa - der du trenger det.

Onboarding

Onboarding handler om å få en kandidat på plass og følge ham opp. Det vil si at den starter allerede ved rekruttering og slutter når vedkommende er en del av arbeidsmiljøet. Den omfatter både introdusering, omdømmebygging, opplæring og oppfølging. Ved bruk av Onboarding øker man sjanse på at kandidaten kan fortere være full operativ og lykkes i stillingen. Den tar være på at både det sosiale og faglige er på plass hele veien og at nyansatte for positiv opplevelse fra dag en.

Intern rekruttering

Det er mange bedrifter som velger å rekruttere først internt. En slik løsning gir trygghet at kandidaten passer bra til organisasjonen. Den øker også engasjement, lojalitet og tilknytning til bedriften. Men for å kunne få den positive effekten må du være sikker på at rekruttering ble gjennomført på riktig måte. Gjør du ikke det risikerer du store konsekvenser som kan påvirke arbeidsmiljø, arbeidsmoral, tillit og omdømme. Med ekstern tjeneste forsikrer du deg en objektiv og profesjonell prosess.

Rett person på rett plass...


 Å rekruttere er betydelig mye mer enn bare å velge en kandidat og skrive under kontrakt.
Det kan fort koste deg dyrt om du ikke tar det på alvor. I verste fall påvirker feilansettelse hele organisasjonen.
Prosessen er også en del av andre strategier som personalstrategi eller Employer Branding strategi (se mer her).
Derfor er det vesentlig at du forsikrer deg at den er gjennomført slik den skal.
Og akkurat det kan vi love deg.