Hva er Life coaching?


Life Coaching er en styrt samtale mot konkrete mål.
Det er en dialog mellom to personer: en som trenger hjelp og en som vil stille riktige spørsmål og hjelpe å finne veien videre i denne situasjonen.
Coach vil utfordre deg om å se muligheter, kanskje skal den provosere deg og belyse områder du trengte å se for å komme deg videre.
Alt på dine premisser! Coaching samler de beste delene fra flere metoder og bruker kompetanse fra mange områder.
Hoved ideen er tydelig: å lage hjelpeprosess der du kan skape det perfekte livet ditt!

 

 

wstawka do life coaching

 

Når kan coaching være aktuell?

Vi hjelper deg med alle utfordringer du har akkurat nå: motivasjon, relasjoner, kosthold, følelser, valg, jobb, karriere, for lite tid, ansvar…
Kom på en uforpliktende samtale der vi sammen kan lage plan for hvordan du kan få bedre kvalitet i livet ditt! Livet kan bli ditt igjen!

Hvordan gjør vi det?

Coach sin jobb er å gjøre deg sterkere og mer effektiv på det området du selv ønsker.
Coach gir ikke ferdige løsninger men du bruker mindre tid på å komme i mål når du har ham eller henne. Coach vil vise deg andre perspektiver på ting!

Dette blir en prosess hvor du blir kjent med deg selv. Den vil bygge opp din selvtillit og selvfølelse.
Generelt utfordrer coaching oss til å bearbeide egen situasjon, reformulere mål, prøve ut nye virkemidler og hele tiden lære av prosessen.

Coachingen foregår som en samtale der coach har taushetsplikt. Våre møter kan foregå ved at vi møtes ansikt til ansikt eller påskype.
Mange setter pris på å gå tur eller at vi møtes på en café mens vi snakker sammen.
Vi kan også komme på et treningssenter om du ringer og sier at du trenger motivasjon der!

“Coaching is unlocking a person’s potential to maximise their own performance.”
Sir John Whitmore (1996)

 “Coaching er en måte å jobbe med mennesker på som gjør dem mer kompetente og tilfredsstilte,
slik at de er bedre i stand til å bidra i sine organisasjoner og finne mening med det de gjør.” 
James Flaherty 

Don't walk behind me; I may not lead. Don'twalk in front ofme; I may not follow.
Just walk beside me and be my friend.
” Albert Camus 

Hvem er coach?

Coach er din samtalepartner, talsmann, cheerleader, supporter men også en som realitetsorienterer. Coach er ikke terapeut.
Coach i motsetning til terapeuten vil ikke ha fokus på din fortid, barndommen o.l.
Coach vil se på deg her og nå og fokusere på dine muligheter og sjanser i framtiden.

Coach er ingen robot. Han eller hun har ikke et perfekt liv som de kommer til å vise på sosiale medier.
De er ikke alltid beste i jogging, har ingen konflikter, står opp tidlig uten å utsette alarmen, spiser sunt hver dag, har ingen vansker å ta valg osv. osv.
HELT MOTSATT: coach er et menneske med sine utfordringer men akkurat nå skal hele fokuset være på DEG.
Coach vil vise deg gode metoder som virker for at du kan ha det bedre der du ønsker forandring.

Fungerer det?

Coaching er et voksende felt og i USA er det veldig mange som har sin egen coach. 
Enten tjener de mye eller ikke, har eget firma eller ikke, vil de fleste ha utbytte av coaching metoder en eller annen gang i livet sitt.

I Norge vokser det også veldig fort! I 2014 publiserte International Coach Federation studie «Global Coaching Client Study»
der det kom tydelig fram at folk som har fått coaching:

- 80% av dem hadde bedre selvtillit

- 73% forbedret sine relasjoner med andre

- 72% forbedret kommunikasjonsferdigheter

- 70% av dem presterte bedre på jobben

- 57% forbedret planlegging av tid

- 51% har vært bedre i team arbeid

- 96% svarte at de ville ha gjort dette en gang til!

Ikke la livet bare gå i sitt tempo.

Bestem selv hva, hvor og hvordan!


Ta kontakt for en gratis, helt uforpliktende samtale der vi sammen kan se hvordan du kan få løsning på problemet!