Hva er det egentlig?


Begrepet Cross-cultural management høres kanskje litt vanskelig ut. Men i praksis handler det mer eller mindre om relasjoner mellom mennesker fra forskjellige kulturer.
Det er stadig flere utenlandske arbeidstakere i Norge. De fleste kommer fra ulike land i Europa, men også Afrika, Asia og Amerika.
Det er ingen tvil om at det er en forskjell mellom hvordan jobber en som kommer f.eks. fra Polen og en fra Spania.
Vi ser derfor behovet for å tilpasse både organisasjon og ledelsesmetoder slik at bedriften kan nytte alle de unike kompetanser arbeidstakere kan bidra med.

 

Punktlighet

Kanskje den mest kjente eksempel på forskjell mellom kulturer er PUNKTLIGHET. Hovedregel er at jo lenger sørover, jo mindre punktlige mennesker er. Det vil si at de Nordiske land er ganske så opptatt av det. Mens f.eks. i Italia (eller enda lenger sør) er det helt greit å være forsinket i 5-10 eller 15 minutt uten at noen føler seg fornærmet. Bare å vite det kan endre på hvordan ser vi på en ansatt fra Italia som er ofte 5 minutt forsinket på jobb. Men vi går et steg videre og stiller spørsmål - hva betyr det i Italia at man er forsinket? Kan vi bruke det til bedriftens fordel? Svaret er: JA! Klart vi kan!

Kommunikasjon

Det er ingen overraskelse at riktig kommunikasjon spiller den viktigste rollen her. Dessverre er det slik at de alle fleste ledere mener at de er flinke til å kommunisere... mens de ikke er det. Vi har gjennomført et undersøkelse som viste tydelig at det aller største problemet i flerkulturelle bedrifter er kommunikasjon. Både horisontal og vertikal. Og det handler ikke bare om språkkunnskap (som er ofte utfordring også) men faktisk om det som "ligger mellom ord". Det holder ikke å være tydelig når det du sier betyr noe helt annet for en Nordmann og en Franskmann. Vi kan hjelpe deg å få bedre forståelse på hva riktig kommunikasjon betyr i en internasjonal sammenheng og hvordan kommunisere effektivt og forståelig for alle.

I praksis...


Vi tar utgangspunktet at det finnes mange forskjellige kulturer og at folk handler på ulike måter for å nå målet.
Det finnes ingen beste metode og vi kan ikke tvinge folk til å følge våre veier. Det er som å kjøre bil med en håndbremse på - det går an det men det er ikke så lurt.
Vi må heller lære oss om forskjeller mellom kulturer, hva de betyr og hvordan vi kan bruke dem.
På den måten forsvinner konflikter (som har årsak i kulturelle forskjeller) og øker effektiviteten.

 

Fordeler ved å bruke Cross-Cultural Management


 

Økt engasjement

Mindre konflikter

Økt effektivitet

Innovasjonskultur

Lojalitet

Bedre kommunikasjon

Mennesker


Vi har sterk tro på at alle mennesker har et stort potensiale som man kan få tilgang til ved å bruke riktige metoder. Det er en skattekiste du kan få nøkkel til. Og skatten er alle kunnskaper og egenskaper dine medarbeidere bare venter til å bruke.