Flerkulturell ledelse

Flerkulturell ledelse og innvandring

 

Cross-Cultural Management høres kanskje litt vanskelig og ukjent ut. I Norge brukes det ofte begrepet flerkulturell ledelse som synonym. Det betyr ikke helt det samme men er kanskje nærmest liggende. Poenget er å sette fokus på kulturell bakgrunn i organisasjonen din.

Flerkulturell arbeidsplass

Det blir snart umulig å finne en organisasjon med kun etnisk norske ansatte. I en undersøkelse vi har gjennomført i april 2016 hele 98% svarte at de jobber eller har jobbet sammen med en med bakgrunn fra en annen kultur. Det betyr at Norge er allerede et flerkulturelt land. Uansett om vi liker det eller ikke så er det et faktum. Det gjelder privat og offentlig sektor i like stor grad.

 

Innvandring i Norge

Det er i dag (per januar 2016) ca. 700 000 innvandrere i Norge. Og når vi tar norskføde barn med innvandrerforeldre så er det nesten 900 000. Det vil si at nesten 15% eller hver sjette person har innvandrerbakgrunn her i landet. Og mye tyder på (norsk demografi og vandring i verden) at det blir stadig flere. Her er infografikk fra SSB som viser innvandring i 2016.

innvandring 2016 ssb

Mesteparten av innvandrere kommer fra EU og Asia samt en del fra Afrika. En slik blanding gjør det nødvendig å være mer bevist på mulige forskjeller mellom mennesker og konsekvenser det medfører.

 

Flest Polakker

Talene fra SSB viser også at de fleste innvandrere kommer fra øst Europa – spesielt fra Polen og Litauen. Samtidig har Norske ledere lite eller ingen kunnskap om kulturen arbeidsinnvandrere kommer fra. Mange tar utgangspunktet at de som kommer må tilpasse seg. Riktig nok det, men dessverre er det ikke så enkelt. Suksessfaktoren er nemlig samarbeid og felles forståelse.

Grafen under viser tydelig veksten i innvandrergrupper (kilde: SSB).

Innvandring 2016 SSB

 

Kulturelle forskjeller

I undersøkelsen vår 42% respondenter svarte at de må handle annerledes når de kommer i kontakt med et menneske fra en annen kultur. Og 50% mente at kurs i flerkulturell ledelse kan senke mulighet for konflikt på arbeidsplass. Men 80% har aldri hørt om eller deltatt på et slikt kurs. Det viser et stort gap mellom det som trenges og det som tilbys.

Kulturelle forskjeller gjelder folk fra alle land. Vi er enige i at norske og svenske er ikke like selv om de er representanter for nordisk kultur. Norge er også innvendig dividert (”Oslo-folk”, Bergensere, Nordlendinger, Sunnmøringer osv.). Det er da naiv å tro at innvandrere fra Europa er lik Nordmenn. Forskjeller er der, bare ikke så synlige som med folk fra Asia eller Afrika.

 

Felles forståelse + forskjell = sant

Behovet for felles forståelse er derfor stort og kommer til å øke enda mer i den nærmeste tiden. Det er mulig ikke bare å unngå konflikter men også bruke forskjell til fordel for organisasjonen.

Men da er det også spesielle krav til ledelsen og organisasjonen generelt som ønsker å få utbytte av det. Ledelsesform som er fult brukbart for å lede Nordmenn passer ikke alltid for å lede innvandrere og kan føre til frustrasjonen av begge parter. Det er godt synlig i hotellbransjen.

 

Flerkulturell ledelse og Cross-Cultural Management

Cross-Cultural Management brukes aktivt i USA og UK allerede siden 80 tallet. I Norge er det fremdeles kun akademisk diskusjon og få som bestemte seg å innføre dette. Merkelig nok de fleste mener at det trenges. Det kan skyldes stor etnosentrisme i norsk samfunnet. Det er ikke så lett å ta avstand fra sin egen kultur.

Jeg mener at det er på tide å grippe inn og ta i bruk cross-cultural modell som gir de beste resultatene i lang sikte. Det er vanskelig og noen ganger ubehagelig men kan gi et stort utbytte. De som står igjen kan risikere å tape kampen om de flinkeste arbeidstakere med  innvandrerbakgrunn.

 

Del med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *